Μενού
Το καλάθι σας

Όροι χρήσης - Πολιτική Απορρήτου


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Το www.marizas.gr αποτελεί την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Εργαστηρίου Ζαχαροπλαστικής της κ. Μαρίζας Ζούζουλα, για την λιανική ή/και χονδρική πώληση γλυκών ……….. ……………………….


Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους χρήσης, δεδομένου ότι η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτής (ηλεκτρονικές παραγγελίες κλπ) συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων αυτών.


Εάν ο χρήστης διαφωνεί με τους όρους χρήσης ή με κάποιον από αυτούς, οφείλει να απέχει από την ιστοσελίδα και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.


1) ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ


«Επιχείρηση» : το Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής της κ. Μαρίζας Ζούζουλα, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού Αμυκλών αριθμός 33 (Κάτω Χαλάνδρι).


«Ιστοσελίδα» : Η ιστοσελίδα www.marizas.gr με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.marizas.gr, που αποτελεί πλατφόρμα προβολής και παρουσίασης της Επιχείρησης και των προϊόντων της, καθώς και παραγγελιών και πώλησης των προϊόντων της Επιχείρησης μέσω διαδικτύου


«Χρήστης» : κάθε πρόσωπο που κάνει με οιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών αυτής, ή απλά περιηγείται σε αυτήν, και δεσμεύεται απόλυτα από όλους ανεξαιρέτως τους όρους του παρόντος.


«Μέλος» : ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα και δημιουργεί σε αυτήν τον προσωπικό του λογαριασμό. Με την εγγραφή του, ο επισκέπτης γίνεται μέλος της ιστοσελίδας και δεσμεύεται απόλυτα από όλους ανεξαιρέτως τους όρους του παρόντος. Ως μέλη της ιστοσελίδας μπορούν να εγγραφούν αποκλειστικά και μόνο ενήλικοι, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.


«Προσφορές» : οι προσφορές προϊόντων της Επιχείρησης σε εκπτωτικές ή προνομιακές τιμές, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για συγκεκριμένα προϊόντα ή και για συγκεκριμένες – περιορισμένες ποσότητες προϊόντων (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)


«Cookies» : Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία που αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, και να βελτιώνει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της. Τα cookies δεν προκαλούν οιαδήποτε βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή πληροφοριών και την διεκπεραίωση των παραγγελιών των χρηστών.


2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Η ιστοσελίδα www.marizas.gr με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.marizas.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Επιχείρησης, η οποία και έχει αποκλειστικά και μόνο αυτή το δικαίωμα της διαμόρφωσης της και της οικονομικής της εκμετάλλευσης. 


Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά φωτογραφίες, κείμενα, λογότυπα, αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της οικονομικής του εκμετάλλευσης, προστατευόμενη από τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή ή μεταφορά του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια και συναίνεση της Επιχείρησης.


3) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει ως αντικείμενο και σκοπό την προβολή της Επιχείρησης και των προϊόντων της, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και τις παραγγελίες και πωλήσεις των προϊόντων της Επιχείρησης σε πελάτες μέσω διαδικτύου.


4) ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ


Ο χρήστης της ιστοσελίδας δηλώνει και αποδέχεται ότι α) θα κάνει χρήση αυτής σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, β) δεν θα την χρησιμοποιεί για την δημιουργία ή/και μετάδοση περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, εκβιαστικό, που αποτελεί παράβαση του απορρήτου κάποιου άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, που μπορεί να προκαλέσει με οιονδήποτε τρόπο βλάβη σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή περιέχει λογισμικούς ιούς, και είτε δολίως είτε εξ αμελείας παραβαίνει τις διατάξεις της ελληνικής ή/και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και ευθύνεται για την διατήρηση της μυστικότητας του προσωπικού του λογαριασμού και των κωδικών αυτού, προκειμένου να αποφευχθεί η οιαδήποτε κακόβουλη ή/και παράνομη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτα πρόσωπα.


Ο Χρήστης ρητά αναλαμβάνει την ευθύνη αποκατάστασης οιασδήποτε ζημιάς υποστεί η Επιχείρηση ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από την κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη, καθώς ακόμα και την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης. 


Σε περίπτωση που η Επιχείρηση διαπιστώσει την κακή ή αθέμιτη ή αντίθετη με τους όρους του παρόντος χρήση της ιστοσελίδας, έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να προβεί


σε άμεση διαγραφή του μέλους καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την διαφύλαξη της σωστής και νόμιμης χρήσης της ιστοσελίδας.


Ο χρήστης που κάνει χρήση της ιστοσελίδας ή/και προβαίνει σε ηλεκτρονικές παραγγελίες προϊόντων της Επιχείρησης ή/και εγγράφεται ως μέλος αυτής, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία, δηλώνει υπεύθυνα ότι :  


α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την επιχείρηση στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της ιστοσελίδας,


β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται πάντα αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.


5) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η «Πολιτική Απορρήτου» για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εμπεριέχεται και αναγράφεται στην ιστοσελίδα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας. 


Η παροχή στην Επιχείρηση πληροφοριών από τον πελάτη – χρήστη για την εγγραφή του ως μέλους ή/και σχετικών με τις παραγγελίες του, έχει σκοπό αποκλειστικά και μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση του.


Η διεκπεραίωση μίας παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη – χρήστη, τα οποία είναι απαραίτητα για την προετοιμασία και την παράδοση – παραλαβή της παραγγελίας.


Η εκ μέρους του πελάτη – χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του στοιχείων σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση, τους υπαλλήλους της και τους αντιπροσώπους της για τον ανωτέρω αποκλειστικά σκοπό, ήτοι για την προετοιμασία και την παράδοση – παραλαβή της παραγγελίας.


Κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον πελάτη – χρήστη μέσα στα πλαίσια της εγγραφής του ως μέλους ή/και μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας αποτελεί προσωπικό δεδομένο και προστατεύεται και διαφυλάσσεται από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε τρίτα πρόσωπα που δεν συνδέονται με την Επιχείρηση ή την ιστοσελίδα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή άλλα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των πελατών – χρηστών της, και δεσμεύεται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών – χρηστών της ιστοσελίδας, που συλλέγονται για τον ανωτέρω σκοπό.


Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλίσει και διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών – χρηστών της. 


6) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Κάθε παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας ρυθμίζεται από τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, όπως αυτές κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η διαδικασία παραγγελιών γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας, που αποτελεί και θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης και των όρων χρήσης εκ μέρους του πελάτη - χρήστη.


Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και ο Φ.Π.Α. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με την τιμή, η οποία αναγραφόταν στην ιστοσελίδα κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας.


Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης – χρήστης θα λάβει από την Επιχείρηση ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η ανωτέρω επιβεβαίωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει από την Επιχείρηση και τηλεφωνικώς, στον τηλεφωνικό αριθμό που θα υποδείξει ο πελάτης – χρήστης στην φόρμα παραγγελίας.


Η Επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει προ της σχετικής ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επιβεβαίωσης μιας παραγγελίας.


Ο Πελάτης – Χρήστης εναλλακτικά έχει την δυνατότητα να επιλέξει :


α) παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα της Επιχείρησης.


β) παράδοση των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον η κατοικία του – τόπος παράδοσης βρίσκεται στις περιοχές Χαλάνδρι, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Παπάγου, Χολαργός, Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια και Παράδεισος Αμαρουσίου, και η παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ. Παραδόσεις των προϊόντων σε άλλες περιοχές πέραν των ανωτέρω, γίνονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την Επιχείρηση.


Οι παραλαβές και παραδόσεις των προϊόντων προγραμματίζονται καθημερινά εκτός Κυριακής και αργιών και σε ώρες καταστημάτων. Παραλαβές και παραδόσεις προϊόντων σε άλλες ημέρες και ώρες (γιορτές, πάρτυ κλπ) προγραμματίζονται κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την Επιχείρηση.


 


 


Η Επιχείρηση ενημερώνει τον πελάτη – χρήση για την ημέρα και ώρα παραλαβής ή παράδοσης της παραγγελίας του με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή τηλεφωνικώς.


 


Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά για την Επιχείρηση, αναφέρεται ότι προϊόντα χαρακτηριζόμενα στην ιστοσελίδα ως άμεσης παραλαβής μπορούν να παραληφθούν από το κατάστημα ή να παραδοθούν αυθημερόν για παραγγελίες που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τις 13:00. Για παραγγελίες που επιβεβαιώνονται μετά τις 13:00, η παράδοση ή παραλαβή των προϊόντων άμεσης παραλαβής γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.   


Η Επιχείρηση δεν αποστέλλει προϊόντα σε ταχυδρομικές θυρίδες.


Τα τελικά προς πώληση και παράδοση προϊόντα της Επιχείρησης πιθανόν να διαφέρουν από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, και η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί τον εκάστοτε τρόπο παρασκευής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών – χρηστών.


7) ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής :


Α) Ηλεκτρονική προπληρωμή μετά την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της υπηρεσίας Viva Payments.  Υποστηριζόμενες κάρτες Visa, Mastercard, American Express ……………………….


B) Πληρωμή κατά την παράδοση και παραλαβή των προϊόντων :


i) για παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα : με μετρητά μέχρι το προβλεπόμενο από το νόμο όριο, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (POS)


ii) για παράδοση των προϊόντων κατ οίκον : με αντικαταβολή


Άλλος τρόπος πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κλπ) μπορεί να  υπάρξει μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την Επιχείρηση. Σε περίπτωση ειδικής συνεννόησης για πληρωμή με μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης, οι σχετικές προμήθειες των τραπεζών επιβαρύνουν τον πελάτη – χρήστη.


8) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.


9) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ


Ηλεκτρονική παραγγελία, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από την Επιχείρηση είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά, δεν μπορεί να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί, και είναι απολύτως δεσμευτική για τον πελάτη – χρήστη.


Επιστροφές των προϊόντων δεν γίνονται αποδεκτές. Ο πελάτης – χρήστης θεωρείται πάντα ότι παραλαμβάνει τα προϊόντα της εταιρείας ανεπιφύλακτα.


10) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (NEWSLETTERS)


Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με την διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) των χρηστών και μελών της ιστοσελίδας για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της (όπως ενδεικτικά επιβεβαίωσης παραγγελίας), καθώς και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ενημερωτικού χαρακτήρα (όπως ενδεικτικά newsletters).


Σχετικά με τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης – μέλος έχει την δυνατότητα να επιλέξει εάν επιθυμεί να τα λαμβάνει ή όχι. Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα έχει την δυνατότητα να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή, κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής, που ενυπάρχει σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αναιτιολόγητα την εγγραφή πελάτη – χρήστη στην λίστα των ατόμων που λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση (newsletters).


Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει η ίδια μονομερώς, χωρίς αιτιολογία και χωρίς προειδοποίηση, οιονδήποτε παραλήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, από την σχετική υπηρεσία.


Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Επιχείρηση μπορεί να αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) για τους κατωτέρω λόγους :  


α) Μετά την εγγραφή μέλους ή μετά την τροποποίηση των στοιχείων ενός μέλους


β) Μετά την ολοκλήρωση μίας ηλεκτρονικής παραγγελίας αγοράς με σκοπό την επιβεβαίωση


γ) Για ενημερωτικούς σκοπούς (newsletters)


δ) Για προωθητικές ενέργειες των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της Επιχείρησης


ε) Για συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Επιχείρησης


11) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετήσεις “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στην διάθεση των μελών, των χρηστών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά .


Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων στην ιστοσελίδα.


Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τα ελαττώματα ή την κακή ποιότητα των προς πώληση προϊόντων, που δεν παρασκευάζει η ίδια αλλά άλλοι κατασκευαστές, δεδομένου ότι η εταιρεία παραλαμβάνει τα συγκεκριμένα προϊόντα από τους προμηθευτές της ή/και τους κατασκευαστές, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά.


Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων websites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Η Επιχείρηση, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες της δεν ευθύνονται για οιαδήποτε αποζημίωση (άμεση, επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές που τυχόν προκύψουν από την χρήση, αντιγραφή ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή οποιασδήποτε με αυτήν συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα αυτή.


Η ανωτέρω αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική σχετικά με τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας και ευθύνης της Επιχείρησης.


12) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες τροποποιήσεις θα έχουν άμεση εφαρμογή από την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας ή και επιμέρους τμήματα αυτής.


 


 

Για να σου εξασφαλίσουμε κορυφαία εμπειρία πλοήγησης χρησιμοποιούμε cookies, στα οποία περιλαμβάνονται απολύτως απαραίτητα, cookies απόδοσης και cookies προσωποποίησης.
Με το πάτημα του κουμπιού "Χ" αποδέχεστε τα cookies.