Μενού
Το καλάθι σας

Πολιτική Απορρήτου - GDPR

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η «Πολιτική Απορρήτου» για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εμπεριέχεται και αναγράφεται στην ιστοσελίδα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας. 
Η παροχή στην Επιχείρηση πληροφοριών από τον πελάτη – χρήστη για την εγγραφή του ως μέλους ή/και σχετικών με τις παραγγελίες του, έχει σκοπό αποκλειστικά και μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση του.
Η διεκπεραίωση μίας παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη – χρήστη, τα οποία είναι απαραίτητα για την προετοιμασία και την παράδοση – παραλαβή της παραγγελίας.
Η εκ μέρους του πελάτη – χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του στοιχείων σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση, τους υπαλλήλους της και τους αντιπροσώπους της για τον ανωτέρω αποκλειστικά σκοπό, ήτοι για την προετοιμασία και την παράδοση – παραλαβή της παραγγελίας.
Κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον πελάτη – χρήστη μέσα στα πλαίσια της εγγραφής του ως μέλους ή/και μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας αποτελεί προσωπικό δεδομένο και προστατεύεται και διαφυλάσσεται από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε τρίτα πρόσωπα που δεν συνδέονται με την Επιχείρηση ή την ιστοσελίδα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή άλλα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των πελατών – χρηστών της, και δεσμεύεται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών – χρηστών της ιστοσελίδας, που συλλέγονται για τον ανωτέρω σκοπό.
Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλίσει και διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών – χρηστών της. 
6) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Κάθε παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας ρυθμίζεται από τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, όπως αυτές κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η διαδικασία παραγγελιών γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας, που αποτελεί και θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης και των όρων χρήσης εκ μέρους του πελάτη - χρήστη.
Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται σε αυτές και ο Φ.Π.Α. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με την τιμή, η οποία αναγραφόταν στην ιστοσελίδα κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης – χρήστης θα λάβει από την Επιχείρηση ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η ανωτέρω επιβεβαίωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει από την Επιχείρηση και τηλεφωνικώς, στον τηλεφωνικό αριθμό που θα υποδείξει ο πελάτης – χρήστης στην φόρμα παραγγελίας.
Η Επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει προ της σχετικής ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επιβεβαίωσης μιας παραγγελίας.
Ο Πελάτης – Χρήστης εναλλακτικά έχει την δυνατότητα να επιλέξει :
α) παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα της Επιχείρησης.
β) παράδοση των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον η κατοικία του – τόπος παράδοσης βρίσκεται στις περιοχές Χαλάνδρι, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Παπάγου, Χολαργός, Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια και Παράδεισος Αμαρουσίου, και η παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ. Παραδόσεις των προϊόντων σε άλλες περιοχές πέραν των ανωτέρω, γίνονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την Επιχείρηση.
Οι παραλαβές και παραδόσεις των προϊόντων προγραμματίζονται καθημερινά εκτός Κυριακής και αργιών και σε ώρες καταστημάτων. Παραλαβές και παραδόσεις προϊόντων σε άλλες ημέρες και ώρες (γιορτές, πάρτυ κλπ) προγραμματίζονται κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την Επιχείρηση.
 
 
Η Επιχείρηση ενημερώνει τον πελάτη – χρήση για την ημέρα και ώρα παραλαβής ή παράδοσης της παραγγελίας του με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ή τηλεφωνικώς.
 
Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά για την Επιχείρηση, αναφέρεται ότι προϊόντα χαρακτηριζόμενα στην ιστοσελίδα ως άμεσης παραλαβής μπορούν να παραληφθούν από το κατάστημα ή να παραδοθούν αυθημερόν για παραγγελίες που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τις 13:00. Για παραγγελίες που επιβεβαιώνονται μετά τις 13:00, η παράδοση ή παραλαβή των προϊόντων άμεσης παραλαβής γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.   
Η Επιχείρηση δεν αποστέλλει προϊόντα σε ταχυδρομικές θυρίδες.
Τα τελικά προς πώληση και παράδοση προϊόντα της Επιχείρησης πιθανόν να διαφέρουν από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, και η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί τον εκάστοτε τρόπο παρασκευής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών – χρηστών.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (NEWSLETTERS)
Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με την διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) των χρηστών και μελών της ιστοσελίδας για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της (όπως ενδεικτικά επιβεβαίωσης παραγγελίας), καθώς και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ενημερωτικού χαρακτήρα (όπως ενδεικτικά newsletters).
Σχετικά με τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης – μέλος έχει την δυνατότητα να επιλέξει εάν επιθυμεί να τα λαμβάνει ή όχι. Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα έχει την δυνατότητα να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή, κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής, που ενυπάρχει σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αναιτιολόγητα την εγγραφή πελάτη – χρήστη στην λίστα των ατόμων που λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση (newsletters).
Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει η ίδια μονομερώς, χωρίς αιτιολογία και χωρίς προειδοποίηση, οιονδήποτε παραλήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, από την σχετική υπηρεσία.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Επιχείρηση μπορεί να αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) για τους κατωτέρω λόγους :  
α) Μετά την εγγραφή μέλους ή μετά την τροποποίηση των στοιχείων ενός μέλους
β) Μετά την ολοκλήρωση μίας ηλεκτρονικής παραγγελίας αγοράς με σκοπό την επιβεβαίωση
γ) Για ενημερωτικούς σκοπούς (newsletters)
δ) Για προωθητικές ενέργειες των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της Επιχείρησης
ε) Για συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Επιχείρησης
11) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετήσεις “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στην διάθεση των μελών, των χρηστών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά .
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων στην ιστοσελίδα.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τα ελαττώματα ή την κακή ποιότητα των προς πώληση προϊόντων, που δεν παρασκευάζει η ίδια αλλά άλλοι κατασκευαστές, δεδομένου ότι η εταιρεία παραλαμβάνει τα συγκεκριμένα προϊόντα από τους προμηθευτές της ή/και τους κατασκευαστές, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων websites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η Επιχείρηση, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες της δεν ευθύνονται για οιαδήποτε αποζημίωση (άμεση, επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές που τυχόν προκύψουν από την χρήση, αντιγραφή ή παρουσίαση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή οποιασδήποτε με αυτήν συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα αυτή.
Η ανωτέρω αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική σχετικά με τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας και ευθύνης της Επιχείρησης.


 
 


Για να σου εξασφαλίσουμε κορυφαία εμπειρία πλοήγησης χρησιμοποιούμε cookies, στα οποία περιλαμβάνονται απολύτως απαραίτητα, cookies απόδοσης και cookies προσωποποίησης.
Με το πάτημα του κουμπιού "Χ" αποδέχεστε τα cookies.